Biodiversiteit & loslopen

Gebruik inheemse struiken en bomen bij inrichting van losloopgebieden en -routes

Onze leefomgeving verandert in rap tempo. ‘Groene ruimte’ verdwijnt voor huizen, bedrijven en wegen. Terwijl de meeste mensen juist behoefte hebben aan méér groen in hun leef- en recreatie-omgeving. Vanuit onze achterban is er veel behoefte aan meer plek en ruimte om niet alleen met de hond te kunnen wandelen, maar ook te kunnen spelen en trainen. De vraag is vele malen groter dan het aanbod.

Bij de inrichting van loslooproutes en -gebieden stimuleren wij het gebruik van inheemse heesters en bomen. Zij bewijzen al eeuwenlang hun natuurlijke en praktische waarde. Enerzijds leveren ze een hoge bijdrage aan de biodiversiteit, doordat ze insecten zoals bijen en vlinders aantrekken.

Anderzijds zijn door het gebruik van struikgewas, routes te creëren, die eigenaren met loslopende honden automatisch volgen. Op deze manier functioneert het groen als navigatiesysteem én werend element. Zeker als het doornachtig struweel zoals meidoorn of sleedoorn bevat. Die kunnen zowel als heesters of ‘als’ vlechtheggen worden aangeplant. Vanuit deze visie, en met bijhorende randvoorwaarden, kunnen wandelaars met loslopende honden eigenlijk overal een plek vinden, in harmonie met eventuele andere gebruikers van hetzelfde gebied. Ook is de combinatie met een takkenwal mogelijk. Ook deze is zeer aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Ook deze kan dienen als barrière en routewijzer.

Hier vindt u een sfeerimpressie van mogelijkheden.

Advertentie