Belang van loslopen

Het belang van loslopen voor honden en hun eigenaren

“Wat maakt die lijn nou uit?”
“Waarom is loslopen zo belangrijk?”
….???…

Deze vragen, of varianten ervan, komen telkens terug. Wij zijn altijd blij wanneer de vraag wordt gesteld, omdat we niet vaak genoeg kunnen vertellen, hoe essentieel loslopen is voor zowel de hond als de eigenaar.

Het belang van kunnen loslopen voor de hond
Bij de (her)inrichting van gebieden vragen wij specifiek om ook rekening te houden met het wandelen met loslopende honden, en dit dus mogelijk te maken en toe te staan. Er is namelijk een groot verschil tussen aangelijnd en los lopen, dat niet bij iedereen bekend is.

46837275_10217699854397475_6380188740140138496_o
Contact met soortgenoten is belangrijk. (Foto: Esther Moonen)

Kunnen loslopen is noodzakelijk voor het fysieke, mentale en sociale welzijn van een hond. Vanuit dierenwelzijn is een baasje verplicht in deze basisbehoefte te voorzien.

Helaas is dat voor menige eigenaar een hele toer wanneer er in zijn woonomgeving niets is, of alleen ongeschikt, en hij bijvoorbeeld niet beschikt over vervoer, etc.

Bij de plaatsing bij cliënten van allerlei typen hulp- en geleidehonden, is het kunnen loslopen dan ook een uiterst belangrijke randvoorwaarde.
Zo schrijft KNGF Geleidehonden hierover:

 “Onmisbaar voor het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag is het loslopen. De cliënt verplicht zich dan ook de hond dagelijks voor een bepaalde periode te laten loslopen. Dit moet worden gedaan onder alle (weer)omstandigheden. Als er in de buurt geen veilige losloopplaats te vinden is, dan zal de baas de hond mee moeten nemen naar een verderop gelegen plek waar dat wel kan. Al bij het begin van het traject wordt door de instructeur aandacht besteed aan het vinden van veilige losloopplaatsen. Ook in het pleeggezin en tijdens de training is het loslopen een vast onderdeel van het dagelijkse programma.”

Indien de aanvrager niet kan voorzien in die behoefte, dan krijgt deze geen hond. We benadrukken nogmaals het belang van kunnen loslopen voor elke hond. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, heeft dit fysieke, mentale en/of sociale gevolgen. Daarvan zijn voorbeelden te over.

Het belang van kunnen loslopen voor de eigenaar
Wie onbekend is met honden en/of er geen affiniteit mee heeft, heeft er wellicht nog nooit bij stil gestaan, maar óók voor eigenaren is het essentieel dat hun honden kunnen en mógen loslopen.

Louis en Ellen Aartman met Chouffe - Koudenhoorn_closer
Wandelen in een natuurlijke omgeving, draagt bij aan het welzijn van hond en eigenaar. (Foto: familie Aartman)

Enerzijds omdat zij hierdoor invulling kunnen geven aan hun verantwoordelijkheid m.b.t. dierenwelzijn. Anderzijds omdat deze burgers veel levensvreugde beleven aan het wandelen of anderszins recreëren met loslopende honden. Dit is waar honden óók bijdragen aan het fysieke, mentale en sociale welzijn van hun baasjes.


In verbinding loslopen

Overigens benadrukken wij hierbij dat eigenaren/begeleiders altijd in verbinding dienen te blijven met hun loslopende honden (onder appèl). Wanneer dat nog niet optimaal verloopt, ga dan – via een positieve methode – trainen met jullie honden. Neem daarin verantwoordelijkheid.

18194685_192690007916592_8976615468982913648_n
Volop aandacht voor het baasje…(Foto: Marja Spiering)

Onze viervoeters zijn leergierig, ongeacht leeftijd of achtergrond.

Hoe mooi is het om, regelmatig kijkend in elkaars ogen, zonder lijn, te kunnen wandelen met jullie honden?

Vanuit verantwoordelijkheid en liefdevolle verbinding, en met oog en respect voor jullie omgeving?

 

Advertentie