Verplichtingen & boetes

Het hondenbeleid van de gemeente Teylingen bevat een aantal verplichtingen voor mensen met een hond. Ook wil de gemeente streng handhaven op de naleving ervan. Hieronder vindt u meer informatie over de regels en tarieven in 2018.

Opruimplicht:
In de gehele gemeente Teylingen geldt binnen de bebouwde kom een opruimplicht voor hondenpoep. Buiten de bebouwde kom dient u hondenpoep op te ruimen op en rond de paden en wegen. De boete voor niet-opgeruimde hondenpoep is 140 euro.

De gemeente verstrekt hondenpoepzakjes via de Milieustraat in Voorhout, het gemeentekantoor (Sassenheim) en het bestuurscentrum (Voorhout).

Aanlijnplicht:
Binnen de bebouwde kom van Teylingen bent u verplicht uw hond aan te lijnen. Op overtreding van de aanlijnplicht staat een boete van 90 euro. Kinderspeelplaatsen, speelweides, zandbakken en dergelijke zijn verboden terrein voor honden. Wie daar toch de hond uitlaat en wordt betrapt, dient 140 euro te betalen.

Honden mogen alleen loslopen op de zogeheten losloopplaatsen (met opruimplicht voor hondenpoep). Deze losloopplaatsen zijn te vinden op 16 locaties (zie pagina Losloopplaatsen op deze site)

Boetes op een rij:
– Het niet opruimen van hondenpoep: 140 euro
– Het niet aanlijnen van een hond binnen de bebouwde kom: 90 euro
– Voor het aanwezig zijn van een hond op een plek waar dat verboden is
(o.a. kinderspeelplaatsen en de aangewezen plekken op Koudenhoorn): 140 euro

Advertenties