Groot Seminarie Warmond

Mariengaarde_V3_MediaOPROEP aan Hondenvrienden:
Kom 6 juni, 20:00, naar Voorhout

Het beslissende woord over het losloopgebied achter Mariëngaerde, is nu aan de gemeenteraad van Teylingen.

Willen jullie aanwezig zijn bij deze, voor ons allen zo belangrijke, raadsvergadering?

Aanvang: 20:00, Raadshuisplein 1, Voorhout.
Laten we zichtbaar zijn voor bestuur en politiek. (Meld je bij ons wanneer je vervoer nodig hebt naar Voorhout vanuit Warmond.)

Die zichtbaarheid is blijkbaar nodig, omdat SPH tot dusver géén enkele keer tijdig, vanuit de gemeente zélf, is uitgenodigd om te participeren in gebieds(her)inrichtingen in Teylingen. Er is inmiddels sprake van een verontrustend patroon, zeker omdat wel degelijk bekend is, dat hondeneigenaren de grootste gebruikersgroep vormen van deze (losloop)gebieden.

Het gebied rondom Mariëngaerde is een belangrijke wandellocatie voor hondeneigenaren en staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Er komen ca. 180 woningen in de historische gebouwen Mariëngaerde en Mariënhaven met daarachter een nieuwbouwwijkje. Na de Commissie Ruimte op 15 april, buigt de gemeenteraad zich op 25 april over de zogeheten ‘Integrale Visie Groot Seminarie Warmond’.

Helaas besteedt deze visie geen woord aan alle inwoners, die al jarenlang hun dagelijkse ommetjes maken met hun viervoeters. Dat belooft weinig goeds voor de toekomst, is niet alleen onze ervaring, maar ook die van hondenvrienden elders in Nederland.

‘Neem loslooproute op in visie Groot Seminarie Warmond’
SPH vraagt daarom aan de politiek om de loslooproute (zie plattegrond B) op te nemen als criterium in de visie. Daarnaast wil onze stichting aan tafel als “direct betrokkene” bij de verdere planontwikkeling, net zoals bijvoorbeeld Kinderboerderij de Kloosterhof en de Vereniging Betrokken Teylingers dat al eerder konden doen.

SPH_Groot Seminarie Warmond_Situatie sinds jaar en dag

SPH_Inpassing loslooproute_Groot Seminarie Warmond
(Vormgeving: PJay Frith)

Op plattegrond A. hebben we de situatie sinds jaar en dag aangegeven. Dat wandel- en speelgebruik is in de toekomst niet meer volledig mogelijk. Het gaat drukker worden met bewoners, hun activiteiten en verkeersbewegingen.

De groene ruimte rond Mariëngaerde, Mariënhaven en het nieuwbouwwijkje wordt grotendeels omgevormd in tuinen voor privé of gezamenlijk gebruik.
Wel realistisch is de loslooproute, die we hebben ingetekend op plattegrond B.
Daarbij gebruiken we inheemse heesters als natuurlijk en werend navigatiesysteem, terwijl ze tegelijkertijd voor een toename van de biodiversiteit zorgen. (Lees ook: Biodiversiteit & loslopen)

Meer informatie vindt u in onderstaand achtergrondverhaal, dat we ook op onze Facebook-pagina publiceerden:PHV_We-Love-Dogs

SPH vraagt politiek:
“Neem loslooproute op in visie Groot Seminarie Warmond”

Het gebied rondom Mariëngaerde in Warmond is sinds jaar en dag een belangrijke wandellocatie voor hondeneigenaren. Door de komst van ca. 180 woningen staat deze rustieke, historische plek aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Stichting Platform Hondenvrienden vraagt alle fracties in de gemeenteraad om de geliefde wandel-loslooproute op te nemen als criterium in de ‘Integrale Visie Groot Seminarie Warmond’. Daarbij is het noodzakelijk dat de gemeente Teylingen de bijhorende grond koopt. De visie staat deze maand op de politieke agenda. Verderop in dit artikel staat de route ingetekend op plattegrond B.

Het merendeel van de woningen komt in de historische gebouwen Mariëngaerde en Mariënhaven. Het later gebouwde complex erachter wordt gesloopt. In plaats daarvan komt een parkeergarage met daarboven een nieuwbouwwijkje in hofjesvorm. Het is nu al duidelijk dat het plan afwijkt van de geldende parkeernorm. De projectontwikkelaar gaat uit van een heel groot aantal autoloze en -delende bewoners. Of dat realistisch is, is de vraag.

pup
Een puppy tussen de bloemetjes van het grasveld in het park achter het appartementencomplex Park Klinkenberg. (Foto’s: Miriam van Ieperen)

De Integrale Visie rept met geen woord over de grootste gebruikersgroep van het plangebied: de wandelaars met loslopende honden. Naast recreatie-eiland Koudenhoorn is dit de enige andere wandel-loslooplocatie binnen de bebouwde kom van Warmond.

Wandel-losloop… Huh?
Onze stichting gebruikt de termen ‘wandel-losloopgebied’ en ‘wandel-loslooproutes’ als aanduiding van een grote(re), landschappelijke omgeving, waarin baasjes met loslopende honden kilometers kunnen afleggen. Voorbeelden zijn ‘het hondenstrand’ in Noordwijk, de Klinkenbergerplas in Oegstgeest, de Kagerzoom op de grens van Warmond en de Leidse Merenwijk. Maar ook – weliswaar veel kleiner – Park Overbosch en Sport- en recreatiepark Elsgeest in Voorhout.

De behoefte aan zulke gebieden overstijgt ruimschoots het aanbod. Bovendien zijn er herinrichtingsplannen voor de Kagerzoom en Elsgeest. Hiervan is nog steeds niet duidelijk is wat deze uiteindelijk gaan betekenen voor de bezoekers met loslopende honden. Ook realiseert schijnbaar niemand zich dat de aangevraagde verharding van de Tweede Elsgeesterweg in Voorhout direct gevolgen heeft voor ons: dat pad is namelijk óók een loslooproute voor honden. Dus graag (voor)overleg over een dusdanige aanpassing dat wij het – veilig – kunnen blijven gebruiken.

Geen punt voor Marente
In de beginjaren van ons hondenplatform hebben we de gemeente verzocht de loslooproute door het park officieel aan te wijzen. Dit is het ommetje via de Oude Dam en door het park achter appartementencomplex Park Klinkenberg. Helaas bleek dit niet mogelijk, omdat de gemeente geen eigenaar was van de grond. Zorgaanbieder Marente was de landeigenaar, die geen punt maakte van wandelaars met loslopende honden.

bunker
Het park in de sneeuw met rechts bovenin de bunker, gebouwd door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog.

Omvang plangebied
Inmiddels is de situatie veranderd. Marente verkocht alle grond aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij, die via ruimtelijk en bouwkundig adviesbureau abcnova, nu de leiding heeft over de toekomstplannen.

Vanaf de oprijlaan naar Mariëngaerde strekt het plangebied zich uit naar het park (waar wij de loslooproute willen behouden) achter appartementencomplex Park Klinkenberg. Ook het terrein van Kinderboerderij de Kloosterhof met omliggende groene zone hoort erbij.

Voorwaarde voor welzijn hond en baasje
Op ons verzoek is op 25 maart een gesprek geweest met de verantwoordelijke projectmanagers van abcnova, in het bijzijn van de gemeentelijke projectleiders. Het lijkt niet op voorhand vast te staan dat de gemeente het omringende groen, zoals het park en de Oude Dam, koopt. Terwijl dat voor het aanwijzen van de loslooproute wel essentieel is.

We hebben o.a. verteld dat loslopen voor honden een voorwaarde is voor hun fysieke, mentale en sociale welzijn. Dat hun viervoeters kúnnen en mógen loslopen, draagt voor baasjes bij aan hún eigen fysieke, mentale en sociale welbevinden. (lees ook: Belang van loslopen)

Situatie sinds jaar en dag
Ook hebben we verteld welke meerwaarde het huidige gebruik van de locatie heeft; óók voor niet-hondeneigenaren. We hebben dit vastgelegd in onderstaande plattegrond A:

SPH_Groot Seminarie Warmond_Situatie sinds jaar en dag

Simpelweg drukker
Wij beseffen heel goed dat het gebied ingrijpend verandert door de komst van zoveel nieuwe woningen met hun bewoners. Het wordt er simpelweg drukker als gevolg van meer mensen met hun activiteiten (ook buiten), en meer verkeersbewegingen. De groene zone rondom Mariëngaerde en Mariënhaven is grotendeels bestemd voor ‘hun’ bewoners, zodat zij toch een tuin kunnen ervaren. Daar hebben wij dus allemaal rekening mee gehouden in ons verzoek aan de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat onderstaande loslooproute als criterium wordt opgenomen.

SPH_Inpassing loslooproute_Groot Seminarie Warmond

IMG_20170525_064253

Inpassing loslooproute in Integrale Visie
De loslooproute omvat grotendeels de bestaande wandeling: via de Oude Dam, door het park over het oranje bruggetje, langs het – inmiddels ontmantelde – geitenweitje. Aansluitend creëren we een struin- of ander paadje door de groenstrook langs de sloot tegenover Park Klinkenberg. De gehele route biedt meer dan genoeg breedte, ruimte en veiligheid, zeker wanneer er op strategische plekken struikgewas wordt aangeplant.

Realistische win-winsituatie
Deze inpassing van de loslooproute is realistisch en biedt een win-winsituatie: wandelen met loslopende honden blijft mogelijk. Op zo’n manier dat de biodiversiteit aanzienlijk wordt verhoogd én andere gebruikers/bewoners, indien gewenst, geen contact hoeven te maken. (Lees ook: Biodiversiteit & loslopen)

abcnova leek niet bereid om iets te doen met ons verzoek. We moeten nog maar eens terugkomen “na de oplevering van de laatste woning”, over enkele jaren… Uit ervaring weten we, helaas, dat dit ruimschoots te laat is. De visie staat nu al vol met richtinggevende criteria en details.

Advertentie