Uitgangspunten

PHV_WANDEL-GEBIED

 

Stichting Platform Hondenvrienden hanteert de volgende uitgangspunten:
 • Honden maken deel uit van onze samenleving. Zij verrijken het leven van hun eigenaren en hebben een positieve invloed op hun welzijn. SPH wil bijdragen aan een hondvriendelijke samenleving.
 • Eigenaren/begeleiders van honden dienen hondenpoep altijd op te ruimen
 • Een eigenaar of begeleider is verantwoordelijk voor de hond en zijn gedrag
 • Iedere hondeneigenaar of -begeleider dient opruimmateriaal bij zich te hebben, zodat hij/zij  niet afhankelijk is van de aanwezigheid van zakjes bij een afvalbak
 • Meer afvalbakken (met zakjeshouder) op de juiste plekken leidt tot méér opruimen van hondenpoep
 • Handhaving van de plicht om hondenpoep op te ruimen
 • Aanlijnplicht binnen de bebouwde kom (tenzij anders aangegeven, zoals bij de losloopgebieden)
 • Geen aanlijnplicht buiten de bebouwde kom (tenzij dat op bepaalde plekken beter of veiliger is, zoals bijvoorbeeld bij sportvelden en speelterreinen, en drukke wegen)
 • Behoud van alle bestaande losloopgebieden voor honden, zowel binnen als buiten
  gemeentegrenzen. Met suggesties voor verbeteringen en uitbreiding.
 • Loslopen is essentieel voor het welzijn van zowel een hond als zijn eigenaar/begeleider. Aangelijnd lopen kan daarom nooit een alternatief vormen voor loslopen. Er moet ruimte zijn om te kunnen wandelen met een loslopende hond.

 

Advertenties