Uitgangspunten

PHV_WANDEL-GEBIED 

Platform Hondenvrienden hanteert de volgende uitgangspunten:

  • Een eigenaar of begeleider is verantwoordelijk voor de hond en zijn gedrag
  • Eigenaren/begeleiders van honden dienen hondenpoep altijd op te ruimen
  • Iedere hondeneigenaar of -begeleider dient opruimmateriaal bij zich te hebben, zodat hij/zij  niet afhankelijk is van de aanwezigheid van zakjes bij een afvalbak
  • Meer afvalbakken (met zakjeshouder) op de juiste plekken leidt tot méér opruimen van hondenpoep
  • Handhaving van de plicht om hondenpoep op te ruimen
  • Aanlijnplicht binnen de bebouwde kom (tenzij anders aangegeven, zoals bij de losloopgebieden)
  • Geen aanlijnplicht buiten de bebouwde kom (tenzij dat op bepaalde plekken beter of veiliger is, zoals bijvoorbeeld bij sportvelden en speelterreinen, en drukke wegen)
  • Behoud van alle bestaande losloopgebieden in zowel Oegstgeest en Teylingen als daarbuiten, omdat er veelvuldig over en weer wordt gewandeld. Met suggesties voor verbeteringen en uitbreiding
  • Loslopen is essentieel voor het welzijn van zowel een hond als zijn eigenaar/begeleider. Aangelijnd lopen kan daarom nooit een alternatief vormen voor loslopen. Er moet ruimte zijn om te kunnen wandelen met een loslopende hond.

 

Advertenties