Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen, tips, steunbetuigingen (graag ook uw woonplaats vermelden!) en aanmeldingen als donateur, kunt u een mail sturen naar info@platformhondenvrienden.nl

Contactgegevens & informatie Stichting Platform Hondenvrienden:

Adres secretariaat: Salvialaan 4 , 2343 XC Oegstgeest

Samenstelling onbezoldigd bestuur:
Voorzitter:  Brenda Filippo (media-contactpersoon: 06-55338471)
Secretaris:  Noortje Bloemzaad
Penningmeester:  Wies Hazenoot
Algemeen bestuurslid:  Ko van der Vlist
Algemeen bestuurslid:  John Yonce
Mailadres: bestuur@platformhondenvrienden.nl

KvK-nummer:  69754012
Bankrekeningnummer:  NL95 SNSB 0705 7626 88
RSIN-nummer:  857997853
Statutaire zetel:  Teylingen

P1010135

 

 

Advertenties