Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen, tips, steunbetuigingen (graag ook uw woonplaats vermelden!) en aanmeldingen als donateur, kunt u een mail sturen naar info@platformhondenvrienden.nl

Contactgegevens & informatie Stichting Platform Hondenvrienden:

Adres secretariaat: Bijleveldlaan 5 , 2361 VA Warmond

Samenstelling onbezoldigd bestuur:
Voorzitter:  Brenda Filippo
Penningmeester/secretaris:  Wies Hazenoot
Algemeen bestuurslid:  Ko van der Vlist
Algemeen bestuurslid:  John Yonce
Mailadres:  bestuur@platformhondenvrienden.nl

KvK-nummer:  69754012
Bankrekeningnummer:  NL95 SNSB 0705 7626 88
RSIN-nummer:  857997853
Statutaire zetel:  Teylingen

P1010135

Advertentie