Wie zijn wij?

Stichting Platform Hondenvrienden is een vrijwilligersorganisatie met een onbezoldigd bestuur. Wij treden op namens ruim 4.000 steunbetuigers en donateurs. Met onze kennis en ervaring willen wij hondeneigenaren en overheden helpen om positief hondenbeleid te realiseren in zoveel mogelijk gemeenten.

Zelf zijn wij inwoners van de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek, e.o, die zich hebben verenigd in dit onafhankelijke Platform Hondenvrienden. We hebben de handen ineen geslagen voor de belangen van honden en hun eigenaren. Daarbij is positief hondenbeleid (inclusief losloop-wandelgebieden en -routes ) essentieel voor het welzijn van zowel honden als hun eigenaren.

De gemeente Oegstgeest kent nog geen samenhangend en positief hondenbeleid. De afgelopen jaren zijn we bezig geweest om dat van de grond te krijgen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hebben wij onze inspanningen verdubbeld. Met succes. Hondenbeleid is opgenomen in het Coalitieakkoord 2018-2022.
We vragen om gesprekken met zowel burgemeester Emile Jaensch (in zijn portefeuille: handhaving en losloopgebieden) en wethouder Jan Nieuwenhuis (hondenbeleid), zodat we onze kennis en ervaring kunnen delen. Ook zetten wij ons in voor de vergroting van het huidige losloopgebied in Park Landskroon.

De gemeente Katwijk wil samen met ons, positief hondenbeleid opzetten. Ook vragen we om losloopgebieden en -routes in de nieuwbouwwijk Nieuw Valkenburg.
Hondeneigenaren in Rijnsburg hebben er in 2019 een tweede hondenveld bijgekregen dankzij dorpsgenoot Cor van Duijn. De ondernemer heeft hiervoor een terrein beschikbaar gesteld aan Kanaalpad Noord-West. Dit is gebeurd in samenwerking met de gemeente Katwijk en met ons.

In de gemeente Teylingen willen we het positieve hondenbeleid uit voorgaande jaren, graag voortzetten en optimaliseren in partnerschap met bestuur, politiek en de ambtelijke organisatie HTLsamen. Tot op heden lijkt er weinig interesse in deze optimalisering en samenwerking. Uiteraard blijven wij wel in actie om dit tij te keren.

Bestuur Stichting Platform Hondenvrienden:

Brenda Filippo, voorzitter
Wies Hazenoot, penningmeester/secretaris
Ko van der Vlist, bestuurslid
John Yonce, bestuurslid

(Mailadres: bestuur@platformhondenvrienden.nl)

SPH heeft verschillende, onderling samenwerkende teams: SPH-team Oegstgeest, SPH-team Katwijk, SPH-team Teylingen, SPH-team Communicatie en diverse projectteams. Zo houden we ons o.a. actief bezig met (de gevolgen van) de herinrichting van o.a.:

  • Groot Seminarie Warmond
  • Kagerzoom (Teylingen/Leiden)
  • Klinkenbergerplas (Oegstgeest)
  • Park Molentocht (Voorhout)
  • Park Landskroon (Oegstgeest)
  • voormalig Vliegkamp Valkenburg (nieuwbouwwijk Nieuw Valkenburg)
  • Wandelpad Oegstgeesterkanaal noordzijde (Oegstgeest).

In deze teams benutten we zoveel mogelijk alle gezamenlijke kennis en ervaring. We worden actief gesteund door o.a.: dierenartsen, hondengedragstherapeuten en -scholen, en andere deskundigen die bijdragen aan de kwaliteit van onze activiteiten en inbreng.

Wij worden gesteund door vele hondeneigenaren en -liefhebbers in de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek, en daarbuiten. Ook mensen zonder hond steunen onze uitgangspunten en ideeën.

Documenten Stichting Platform Hondenvrienden:

Beleidsplan 2019-2022_Stichting Platform Hondenvrienden

Jaarrapport 2017 (30-6-2017)

Privacyreglement Stichting Platform Hondenvrienden (also in English)

 

PHV_Groene-Hart

Advertentie