Wie zijn wij?

Stichting Platform Hondenvrienden is een vrijwilligersorganisatie met een onbezoldigd bestuur. Wij zijn inwoners van Oegstgeest, Sassenheim, Warmond, Voorhout, e.o, die zich hebben verenigd in dit onafhankelijke Platform Hondenvrienden. We hebben de handen ineen geslagen voor de belangen van honden en hun eigenaren. Daarbij is positief hondenbeleid (inclusief losloop-wandelgebieden en -routes ) essentieel voor het welzijn van zowel honden als hun eigenaren/begeleiders.

In de gemeente Teylingen willen we het huidige positieve hondenbeleid voortzetten en optimaliseren in partnerschap met bestuur, politiek en de ambtelijke organsiatie HTLsamen.

De gemeente Oegstgeest kent nog geen samenhangend en positief hondenbeleid. Wij zetten ons in om daar na de gemeenteraadsverkiezingen verandering in te brengen. We hopen dat een nieuw college van burgemeester en wethouders bereid is om positief hondenbeleid – samen met ons – vorm te geven en te implementeren.

Bestuur Stichting Platform Hondenvrienden:

Brenda Filippo, voorzitter
Noortje Bloemzaad, secretaris
Wies Hazenoot, penningmeester
Ko van der Vlist, bestuurslid
John Yonce, bestuurslid

(Mailadres: bestuur@platformhondenvrienden.nl)

Het platform heeft verschillende, onderling samenwerkende teams: Team Oegstgeest, Team Teylingen, Team Communicatie en diverse projectteams. Zo houden we ons o.a. actief bezig met de herinrichting van o.a. Kagerzoom (Teylingen/Leiden), Klinkenbergerplas (Oegstgeest), Park Molentocht (Voorhout) en Park Landskroon (Oegstgeest).

In deze teams proberen we zoveel mogelijk kennis en ervaring samen te brengen en te benutten. We worden actief gesteund door o.a.: dierenartsen, hondengedragstherapeuten en -scholen, en andere deskundigen die bijdragen aan de kwaliteit van onze activiteiten en inbreng.

Wij worden gesteund door vele hondeneigenaren en -liefhebbers in o.a. Oegstgeest en Teylingen. Ook mensen zonder hond steunen onze uitgangspunten en ideeën.

Documenten Stichting Platform Hondenvrienden:

Jaarrapport 2017 (30-6-2017)

 

PHV_Groene-Hart

Advertenties