Wie zijn wij?

Stichting Platform Hondenvrienden is een vrijwilligersorganisatie met een onbezoldigd bestuur. Wij zijn inwoners van de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek, e.o, die zich hebben verenigd in dit onafhankelijke Platform Hondenvrienden. We hebben de handen ineen geslagen voor de belangen van honden en hun eigenaren. Daarbij is positief hondenbeleid (inclusief losloop-wandelgebieden en -routes ) essentieel voor het welzijn van zowel honden als hun eigenaren/begeleiders.

In de gemeente Teylingen willen we het huidige positieve hondenbeleid voortzetten en optimaliseren in partnerschap met bestuur, politiek en de ambtelijke organsiatie HTLsamen.

Met de gemeente Katwijk zijn we ook in contact. Hondeneigenaren in Rijnsburg krijgen er in 2019 een tweede hondenveld bij dankzij dorpsgenoot Cor van Duijn. De ondernemer stelt hiervoor een terrein beschikbaar aan Kanaalpad Noord-West. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente Katwijk en met ons.

De gemeente Oegstgeest kent nog geen samenhangend en positief hondenbeleid. De afgelopen jaren zijn we bezig geweest om dat van de grond te krijgen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 hebben wij onze inspanningen verdubbeld. Met succes. Hondenbeleid is opgenomen in het Coalitieakkoord 2018-2022.  We hopen begin 2019 een gesprek te krijgen met burgemeester Emile Jaensch, die hondenbeleid in zijn portefeuille heeft, zodat we onze kennis en ervaring kunnen delen.

Bestuur Stichting Platform Hondenvrienden:

Brenda Filippo, voorzitter
Noortje Bloemzaad, secretaris
Wies Hazenoot, penningmeester
Ko van der Vlist, bestuurslid
John Yonce, bestuurslid

(Mailadres: bestuur@platformhondenvrienden.nl)

Het platform heeft verschillende, onderling samenwerkende teams: Team Oegstgeest, Team Teylingen, Team Communicatie en diverse projectteams. Zo houden we ons o.a. actief bezig met (de gevolgen van) de herinrichting van o.a. Kagerzoom (Teylingen/Leiden), Klinkenbergerplas (Oegstgeest), Park Molentocht (Voorhout) en Park Landskroon (Oegstgeest).

In deze teams proberen we zoveel mogelijk kennis en ervaring samen te brengen en te benutten. We worden actief gesteund door o.a.: dierenartsen, hondengedragstherapeuten en -scholen, en andere deskundigen die bijdragen aan de kwaliteit van onze activiteiten en inbreng.

Wij worden gesteund door vele hondeneigenaren en -liefhebbers in de Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek. Ook mensen zonder hond steunen onze uitgangspunten en ideeën.

Documenten Stichting Platform Hondenvrienden:

Beleidsplan 2019-2022_Stichting Platform Hondenvrienden

Jaarrapport 2017 (30-6-2017)

Privacyreglement Stichting Platform Hondenvrienden (also in English)

 

PHV_Groene-Hart

Advertenties