In de media


Sira zwemtHieronder vindt u een overzicht van publicaties en uitzendingen in diverse media over het Platform Hondenvrienden, dat sinds 2015 actief is in Oegstgeest en Teylingen.

MEDIA-AANDACHT in 2016:

Zondag 16 oktober 2016
Omroep West besteedt op TV en internet aandacht aan onze strijd tegen een permanent aanlijngebod op ruim de helft van de verharde paden rond de Klinkenbergerplas.

Donderdag 13 oktober 2016
De Klinkenbergerplas is ook voor hondeneigenaren uit Teylingen van groot belang. Daarom heeft nieuwswebsite De Teyding verslag gedaan van onze inspraak bij de commissie Ruimte op 13 oktober.

Omroep West
publiceert op internet het bericht ‘Hondenbezitters Oegstgeest in opstand tegen aanlijnplicht Klinkenbergerplas’.

MEDIA-AANDACHT in 2009:

Donderdag 23 april 2009
Nieuwswebsite De Teyding meldt in een artikel dat het college van B en W het nieuwe hondenbeleid heeft vastgesteld.

MEDIA-AANDACHT in 2008:

Woensdag 17 december 2008:
In het Witte Weekblad schrijft Carola Zandbergen een stuk over de inspraakavonden in Teylingen over het conceptvoorstel onder de kop: Ook geen poep op groenstrook.

Zondag 23 november 2008
Het radioprogramma Warmond Lokaal (’s zondags 10-12 uur) van omroep Holland Centraal besteedt aandacht aan het nieuwe concept-hondenbeleid en het Platform Hondenvrienden Teylingen.

Zaterdag 22 november 2008
Nieuwswebsite De Teyding plaatst onze reactie op het nieuwe concept-hondenbeleid.

Journaliste Janneke Dijke schrijft in het Leidsch Dagblad over het nieuwe concept-hondenbeleid in een artikel met de kop: Toch speciale losloopgebieden voor honden in Teylingen.

Vrijdag 21 november 2008
RTV West schrijft op WestText over het nieuwe concept-hondenbeleid onder de kop ‘Hondenbeleid gemeente Teylingen aangescherpt’.

Donderdag 20 november 2008
Nieuwswebsite De Teyding besteedt aandacht aan het nieuwe concept-hondenbeleid van de gemeente Teylingen in een artikel.

MEDIA-AANDACHT in 2007:

Vrijdag 21 december 2007
Nieuwswebsite De Teyding publiceert een artikel over de overhandiging van de notitie aan de gemeenteraad van Teylingen.

Zondag 16 december 2007
Het radioprogramma Warmond Lokaal (’s zondags 10-12 uur) van omroep Holland Centraal zendt een vraaggesprek uit tussen presentator Chris Zwetsloot en Brenda Filippo van het Platform Hondenvrienden Teylingen.

Woensdag 12 december 2007
Het Leidsch Dagblad besteedt aandacht aan de hondenbeleid-kwestie in een verhaal met de titel: Strengere regels voor hondenbezitters.
Journaliste Janneke Dijke schrijft onder meer: De gebieden binnen de bebouwde kom waar honden in Teylingen kunnen loslopen verdwijnen en baasjes worden verplicht de uitwerpselen van hun dier op te ruimen. Wethouder Bert Homan zegt dat hij deze maatregelen volgend jaar ‘vrijwel zeker’ neemt.
(Naschrift van het platform -> In het Leidsch Dagblad staat: Zo’n 120 mensen ondertekenden een steunbetuiging. Op het moment van publicatie waren dat er al twee keer zo veel.)

Het Witte Weekblad plaatst ons persbericht. Verder ook een artikel van Jan Lemain over de vergadering van de raadscommissie Bestuur, Financiën en Toerisme, die donderdag 6 december plaatsvond. Namens het Platform Hondenvrienden Teylingen las Loes Stevens daar een brief voor.

Nieuwsblad Teylingen publiceert een interview van Joep Derksen met wethouder Bert Homan onder de kop “Niet verstandig hier een hond te nemen”. Op de pagina ernaast een interview met Brenda Filippo van het Platform Hondenvrienden Teylingen met de titel: “Honden hebben beweging nodig”.

Donderdag 6 december 2007
RTV West maakt opnames voor radio en televisie met zowel wethouder Bert Homan als enkele Hondenvrienden.

Weekblad De Teylinger biedt ook ruimte aan het verhaal over het Platform Hondenvrienden Teylingen. Bij het artikel een leuke foto van een hondje met het bijschrift: “Woef, eindelijk een groep mensen die het voor ons opneemt” liet Peppie in een eerste reactie weten.

Woensdag 5 december 2007
Nieuwsblad Teylingen plaatst het persbericht eveneens. Voor dit weekblad maakt journalist/fotograaf Joep Derksen er een foto bij van enkele Hondenvrienden op het losloopgebied aan de Componistenlaan in Voorhout.

Maandag 3 december 2007
Omroep Holland Centraal besteedt aandacht aan het persbericht van het Platform Hondenvrienden Teylingen op radio, HC-Tekst, de TV-Krant en de website.

Ook De Teyding publiceert het verhaal en plaatst er een leuke foto bij van de IJsbaan, een mooi losloopgebied aan de Sassenheimse Kagerweide.

Woensdag 24 oktober 2007
Nieuwswebsite De Teyding besteedt in een artikel aandacht aan de herziening van het hondenbeleid in de gemeente Teylingen.

Advertenties