Voorbeeldbrief Zienswijze

 

Via deze link komt u bij een Word-bestand met daarin een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken voor uw eigen Zienswijze. Onder de foto vindt u de complete tekst.
SONY DSC
Foto: Wouter Beck

 

Toelichting op deze voorbeeld-zienswijze:
De rode passages dient u zelf in en aan te vullen. Uiteraard kunt u de zienswijze volledig naar eigen goeddunken schrijven. Bent u een hondenvriend ZONDER HOND, dan nodigen wij u van harte uit om dit voorbeeld te benutten, aan te passen en in te sturen.
INDIENEN VOOR 17 NOVEMBER 2016.

Bij voorbaat: heel veel dank!

Gemeente Oegstgeest
T.a.v. College van burgemeester en wethouders
Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest

< invullen: woonplaats + datum >

Onderwerp: Zienswijze Definitief Ontwerp Herinrichting Klinkenbergerplas

Geacht College van burgemeester en wethouders,

Onlangs heeft u het Definitief Ontwerp (DO) Herinrichting Klinkenbergerplas vastgesteld voor inspraak tot 17 november. Hierbij dien ik <dienen wij> mijn <onze> zienswijze in.
Het Definitief Ontwerp maakt een einde aan de jarenlange situatie, waarbij iedereen overal en rond beide plassen, met loslopende honden kan wandelen (m.u.v. een aanlijngebod van 1 april tot 1 oktober aan de westzijde bij het recreatiestrand, het speeltuintje en de ligweiden).

Ik doe <Wij doen> een dringend beroep op u om het permanente aanlijngebod in het DO om te zetten in een seizoensgebonden aanlijngebod op de volgende manier:

1. Géén 12 maanden, maar 6 maanden per jaar honden aanlijnen rond een kleiner deel van de Grote Plas. Dus, van 1 april tot 1 oktober aanlijnen in het westelijke recreatiegebied, dat loopt van de wijk Clinckenburgh via de speelplekken voor kinderen tot en met de ligweiden/het evenemententerrein. Wél een permanent, algeheel verbod voor honden op dat deel van het pad, dat dwars door de kinderspeelzone gaat.

2. Gebruik doornachtig struweel als routegeleider en barrière voor loslopende honden in de omgeving van de Kleine Plas. Verplaats daarvoor de ‘vlechtheggen’ zoals ze nu gepland staan aan de westzijde van de Grote Plas bij het recreatiedeel, naar de eerder (o.a. in de Klankbordgroep Klinkenbergerplas) voorgestelde plekken bij de Kleine Plas. Als de gemeente volhardt in haar onwil om deze functionele, natuurlijke én natuurrijke afscheiding toe te passen, dan is een aanlijnplicht in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli een functioneel en aanvaardbaar alternatief op de helft van het verharde pad rond de Kleine Plas. Dus 4 maanden aanlijnen i.p.v. de voorgestelde 12 maanden.

Juist door de ligging van beide plassen is het heel makkelijk om m.b.v. borden aan te geven waar en wanneer men honden dient aan te lijnen. Voor het creëren van draagvlak en daarmee voor het volgen van de regels, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de Kleine en Grote Plas op basis van de soort recreatie die er plaats vindt. Er is draagvlak om aan te lijnen tijdens het broedseizoen bij de Kleine Plas en er is draagvlak om aan te lijnen tijdens het badseizoen (1 april – 1 oktober) in het deel waar de recreatie zich concentreert (aan de westzijde, bij de kinder-speelzone en de beoogde horeca-locatie).

Een langere periode op een groter traject aanlijnen, is voor mij <voor ons> onaanvaardbaar. Wat maakt dat u ons zo in een hoek wilt drukken door ons te laten aanlijnen op plekken waar niet gespeeld, gebadderd of gelegen wordt? Het permanente aanlijngebod dat het college nu voorstelt in het DO gaat véél te ver. Van 1 oktober tot 1 april neemt het aantal recreanten in het gebied drastisch af. Dat zal ook na de herinrichting van het gebied niet anders zijn. In de koudere jaargetijden recreëren de meeste mensen binnen, en niet buiten. Het is toch niet uit te leggen dat wij – die daar altijd lopen, verreweg de grootste gebruikersgroep – dan moeten aanlijnen.

De Klinkenbergerplas is het enige grotere gebied waar mensen gedurende het hele jaar uitgebreid en gevarieerd kunnen wandelen met loslopende honden en hen ook kunnen laten zwemmen. De Klink heeft daarin zowel een lokale als regionale functie. Er komen ook veel mensen uit de Leidse regio en Duin- en Bollenstreek <zoals ikzelf/wijzelf, indien u buiten Oegstgeest woont>.

Zeker in de lente en zomer ervaren hondeneigenaren een groot gebrek aan plekken om te kunnen wandelen met hun hond. Een lange wandeling met een loslopende hond is dan bijna nergens mogelijk, behalve bij de Klink en op het ‘hondenstrand’ tussen Katwijk en Noordwijk.

Buiten de losloopgebieden geldt overal een aanlijnplicht of soms een verbod voor honden. Aangelijnd met mijn <onze> hond wandelen, kan ik <kunnen we> bijna overal. Aanlijnen is nooit een vervanging of alternatief voor loslopen. Voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van een hond is loslopen noodzakelijk. Daarom is de Klinkenbergerplas zo ontzettend belangrijk. Onze hond kan <Onze honden kunnen> daar in hun eigen tempo rondlopen, snuffelen en spelen met andere honden. Bovendien is er ruimte om de relatie tussen mij <ons> en mijn <onze> hond te verdiepen door spel en training en door gewenst gedrag aan te leren.

Een hond die altijd is aangelijnd en/of te weinig (vrij) kan bewegen, raakt gestresst. Dit kan zich uiten in ongewenst gedrag. Zo’n hond wordt vervelend, gaat zichzelf krabben of bijten en/of overmatig lang en hard blaffen. Dit laatste geeft overlast aan buren en andere omwonenden. Verder kan een te vaak aangelijnde hond allerlei kwalen ontwikkelen, zoals overgewicht of – bij jonge honden – een gebrek aan spierweefsel.

Wandelgebieden zijn niet alleen belangrijk voor onze honden, maar vooral ook voor onszelf. We hebben er de ruimte om met onze honden te spelen en te bewegen. Als we door ouderdom of andere oorzaken niet meer (zo goed) kunnen bewegen, zijn de losloopgebieden helemaal belangrijk voor hondeneigenaren.

Verreweg de meeste hondeneigenaren gaan waar de hond gaat. Wij wandelen en recreëren het grootste deel van onze tijd mét onze hond. Zodra wij ergens niet meer samen welkom zijn of alleen met aangelijnde hond, raakt dat ons ook in ons wandelplezier en onze beleving van vrijheid. We hopen dat de gemeente Oegstgeest zich realiseert welke waarde de Klinkenbergerplas voor ons vertegenwoordigt. Dat zij beseft dat wandelgebieden waar loslopende honden welkom zijn, uitermate schaars zijn.

<Eventueel aanvullen met uw eigen beleving van het wandelen met een loslopende hond. Wat doet het met u? En met uw hond? Waarom is het zo belangrijk? Waarom is de Klink zo belangrijk voor u? Wat is het gevolg van het permanente aanlijngebod voor u?>

U lijkt er volkomen aan voorbij te gaan dat er elke dag opnieuw mensen met honden bij de Klink zijn.
We zorgen ook voor sociale veiligheid en een opgeruimde Klink.
Vele mensen ruimen er dagelijks afval op, van hun honden (poep) en van anderen. U wilt het gebied nog aantrekkelijker maken, maar u bent in het DO bijzonder karig met het neerzetten van afvalbakken. Mits op de juiste plekken neergezet, kunnen we het gebied samen juist schoner en veiliger houden. Er moeten in elk geval bakken komen langs de (verharde) paden van beide plassen. Plaats bij de ingangen en de hondenstrandjes ook houders met poepzakjes.
U zult zien: de Klink wordt schoner.

Op de plattegrond op pagina 33 van het DO heeft u met groene lijnen de loslooppaden ingetekend. Wat u er niet bij heeft vermeld, is dat het merendeel van deze paden maai- en struinpaden betreft. Maai- en struinpaden zijn géén vervanging van de verharde paden. Niet iedereen kan goed lopen op maai- of struinpaden. Vooral oudere mensen, mensen die niet goed ter been zijn, of mensen die alleen met hulpmiddelen rond de Klink kunnen gaan, zullen geen gebruik kunnen maken van de maai- of struinpaden. Daarbij zijn de maai- en struinpaden eigenlijk alleen begaanbaar wanneer zij in goede staat zijn. In het voorjaar worden ze overwoekerd door bramen en brandnetels. Bij of na regenval zijn deze paden welhaast onbegaanbaar. Tevens moeten deze paden goed onderhouden worden om begaanbaar te blijven. Struinen is geen onderhoud! De meeste wandelaars en honden zullen deze paden mijden.

Circa een op de vijf Nederlandse huishoudens heeft een hond in huis. Wij vormen verreweg de grootste gebruikersgroep van de Klinkenbergerplas. U wilt het huidige losloopgebied drastisch en permanent verkleinen, terwijl het al die jaren zo goed heeft gefunctioneerd.

Geachte college, wees wijs en kies voor een functioneel aanlijngebod, dat draagvlak heeft onder de duizenden burgers, die u nu dreigt te gaan duperen.

< afsluitende groet >

< eventueel uw handtekening toevoegen >
< uw voornaam of initialen + achternaam + eventuele titel(s) >
uw adres
uw postcode + woonplaats >

Advertenties