Participatiebijeenkomsten 2015

Het traject  in 2015:

In 2015 heeft de gemeente Oegstgeest 3 participatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij iedereen welkom was. Ook leden van Platform Hondenvrienden waren aanwezig.

Na de laatste bijeenkomst konden belangstellenden zich aanmelden voor de Klankbordgroep Klinkenbergerplas, die de gemeente vervolgens heeft samengesteld.

De gemeente wil graag dat mensen “meedenken, meepraten en meedoen”, zei verantwoordelijk wethouder Jos Roeffen begin november bij Unity TV Nieuws.

2 november 2015 (1e bijeenkomst)
De gemeente licht haar projectplan en het proces toe. Daarbij verdeelt zij de ruim 70 aanwezigen in 7 groepen om met elkaar te praten over de toekomst van de Klinkenbergerplas. Dit gebeurt o.l.v. een medewerker van de gemeente. Naast wethouder Roeffen is ook de betrokken landschapsarchitect aanwezig.
Vervolgens presenteert elke groep zijn inbreng aan alle aanwezigen (zie ‘Tafelpresentaties’).

16 november 2015 (2e bijeenkomst)
De landschapsarchitect blijkt 4 varianten te hebben bedacht voor de herinrichting van de Klinkenbergerplas. Hij licht ze toe aan de ruim 40 aanwezigen. In elke variant worden beperkingen gesteld aan het loslopen van honden, variërend van meer aanlijnen tot een hondenverbod.
Daarna krijgen de deelnemers de opdracht om weer met elkaar om tafel te gaan in een vooraf bepaalde indeling. Het is mogelijk om een nieuwe, eigen variant te creëren. Iedereen ervaart echter een groot gebrek aan tijd. Als de tijd ‘op’ is, komen alle aanwezigen weer bij elkaar. Elke groep licht de eigen variant toe.

16 december (3e bijeenkomst)
De landschapsarchitect presenteert een nieuwe schets van de herinrichting.

17 december (raadsvergadering)
Samen met andere gebruikersgroepen en betrokkenen werkt Platform Hondenvrienden in bovengenoemde periode aan de notitie ‘Samen naar de Klink‘. Deze is op 17 december aangeboden aan de gemeenteraad van Oegstgeest.

Advertenties