Klankbordgroep Klinkenbergerplas

Vorming Klankbordgroep Klinkenbergerplas:
In de laatste participatiebijeenkomst van december 2015 kondigde de gemeente aan een Klankbordgroep Klinkenbergerplas te willen samenstellen. Belangstellenden konden zich aanmelden. Leden van Platform Hondenvrienden hebben dat gedaan.

Vervolgens heeft de gemeente de Klankbordgroep Klinkenbergerplas geformeerd.
Daarbij zijn de deelnemers verdeeld over de volgende  5 themagroepen:

  • Natuur/Biodiversiteit
  • Routes/Paden
  • Beheer
  • Ontmoeten/recreëren
  • Natuurspelen

21 maart:
De gemeente presenteert het concept Voorlopig Ontwerp (cVO) tijdens de 1e bijeenkomst van de Klankbordgroep Klinkenbergerplas. Zij verzoekt de leden het cVO binnen de themagroepen en met hun achterban te bespreken en vervolgens op 11 april te reageren.

11 april:
2e bijeenkomst Klankbordgroep Klinkenbergerplas. Hierin reageert elke themagroep met een presentatie aan de hele groep op het cVO.

Hieronder vindt u de links naar de presentaties van:

Aanlijngebod Kleine Plas:
In zowel de presentatie als het stuk van de themagroep Natuur/Biodiversiteit wordt een aanlijngebod rond de Noordelijke (Kleine) Plas geadviseerd. Tijdens de bijeenkomst van 11 april komt de dia met ‘Aanlijngebod voor honden’ echter niet aan bod. Ook wordt hierover niets gezegd vanuit de themagroep.

Het advies is op 9 april rechtstreeks aan de gemeente gestuurd. Ook in dit advies wordt gesproken over een aanlijngebod, “minimaal in de broedtijd”. Tegen dit onderdeel van het advies heeft groepslid Laura Rijnink bij de gemeente bezwaar gemaakt.

18 mei:
De gemeente presenteert die avond het Voorlopig Ontwerp (VO) aan de Klankbordgroep Klinkenbergerplas.
Dan zal ook blijken of en hoe de inbreng van Platform Hondenvrienden is meegenomen.
Heeft bijvoorbeeld ons pleidooi voor het gebruik van struweel en vlechtheggen in combinatie met het kunnen blijven wandelen met loslopende honden, gehoor gevonden bij de gemeente? Heeft de gemeente onderkend dat loslopen belangrijk is voor het welzijn van zowel honden als hun eigenaren of begeleiders? Wil de gemeente aan de slag met de ideeën die we samen met andere gebruikersgroepen, hebben aangedragen?
We hopen op een positieve insteek en constructieve houding, zodat de herinrichting van de Klinkenberg op draagvlak kan rekenen.

Advertenties