Definitief ontwerp herinrichting

STRIJD mee met Platform Hondenvrienden!
Dien 
VOOR 17 NOVEMBER 2016 uw Zienswijze in
over het voorgestelde
PERMANENTE AANLIJNGEBOD in recreatiegebied Klinkenbergerplas!

De gemeente Oegstgeest gaat de Klinkenbergerplas herinrichten. Het definitief ontwerp ligt nu ter inzage voor inspraak. U kunt tot 17 november uw Zienswijze indienen bij:
College van burgemeester en wethouders. Meer informatie vindt u hier.

Het definitief ontwerp maakt een einde aan de jarenlange situatie, waarbij iedereen overal in het gebied met loslopende honden kan wandelen. Op onderstaande plattegrond ziet u wat er van het huidige losloopgebied overblijft.

plattegrond-ph-nav-do_v9_10-10-2-16(Illustratie:  PJay Frith)

Huidige aanlijnplicht:
Sinds jaren geldt er een aanlijnplicht van 1 april tot 1 oktober aan de westzijde van de Klink bij het recreatiestrand t/m de ligweide van de Grote Plas. Dat er tijdens het badseizoen een aanlijngebod is op die plek, begrijpen en respecteren wij. Wel  hebben we de gemeente voorgesteld om de tijdsduur in dat stuk samen te laten vallen met vakantieperioden, namelijk van 15 april tot 15 september.

Uitbreiding tot permanente aanlijnplicht:
Wij vinden het voorgestelde permanente aanlijngebod onnodig en buitenproportioneel. De aanlijnplicht wordt zowel in duur als plek fors uitgebreid:

Grote Plas:
In het definitief ontwerp wordt het verharde pad tussen beide plassen naar het oosten (= zijde van het hondenstrand) doorgetrokken naar de grote heuvel met een nieuw te creëren uitzichtpunt. De permanente aanlijnplicht gaat gelden vanaf de wijk Clinckenburgh via het recreatiestrand, de nieuwe speelgelegenheden voor kinderen en de ligweiden tot bovenop de heuvel met het uitzichtpunt.

Kleine Plas:
Ook op het grootste deel van het verharde pad rondom de Kleine Plas komt een permanent aanlijngebod.

Indien het definitief ontwerp ongewijzigd wordt vastgesteld,  krimpt het losloopgebied drastisch. Help ons het tij te keren en dien uw Zienswijze voor 17 november in!

Als Platform Hondenvrienden staan wij voor meer natuur en biodiversiteit, waarbij wandelaars met loslopende honden overal welkom blijven. Uit de enquête die de gemeente in 2015 heeft gehouden, blijkt dat wandelaars met een hond verreweg de grootste gebruikersgroep van het gebied vormen.

Advertenties