Argumenten voor uw zienswijze

Waarschijnlijk schrijft u niet dagelijks een Zienswijze… Misschien is het zelfs wel de eerste keer..
Een complete  VOORBEELDBRIEF vindt u hier.
Met déze pagina willen wij helpen, zodat u – met meer gemak – uw eigen brief kunt schrijven.
Samen zo veel mogelijk Zienswijzen indienen vóór 17 november, is onze laatste kans !
Niets doen = losloopgebied weggeven !
Voor vragen of hulp, mail naar: info@platformhondenvrienden.nl

Hieronder vindt u de volgende informatie en vragen:

  1. Adressering, onderwerp en aanhef brief
  2. Twee plattegronden.
    Plattegrond A: Het Definitief Ontwerp – dat de gemeente Oegstgeest voorstelt – en zijn gevolgen
    Plattegrond B: Onze visie en ons alternatief
  3. De onderwerpen die spelen, op een rij
  4. Vragenlijstje om uzelf van inspiratie en argumenten te voorzien.

1. Adressering, onderwerp en aanhef brief:

Gemeente Oegstgeest
T.a.v. College van burgemeester en wethouders
Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest

                                                                                                              < invullen woonplaats + datum >

Onderwerp: Zienswijze herinrichting Klinkenbergerplas

Geacht College van burgemeester en wethouders,

< de tekst van uw Zienswijze >

2. Plattegrond A en B:

Het Definitief Ontwerp maakt een einde aan de jarenlange situatie, waarbij iedereen overal met loslopende honden kan wandelen (m.u.v. een aanlijngebod van 1 april tot 1 oktober aan de westzijde bij het recreatiestrand, het speeltuintje en de ligweiden).

Op plattegrond A ziet u wat er van het huidige losloopgebied overblijft.
Op plattegrond B vindt u ons alternatief en onze visie op de herinrichting.

zienswijzeactie_plattegrond_ab_v3

3. De onderwerpen die spelen, op een rij:

# Van permanente naar seizoensgebonden aanlijnplicht:
Al jarenlang mogen wij onze honden in het hele gebied laten loslopen: 12 maanden per jaar (m.u.v. 6 maanden aanlijnen op een kwart van de verharde paden aan de westzijde van de Grote Plas). Er is absoluut géén draagvlak onder de grootste gebruikersgroep van wandelaars met een hond, voor het verlengen van het aanlijnplicht in duur (naar 12 maanden) en het vergroten van het gebied (van een kwart naar de helft van de verharde paden).
# Grote Plas: 6 maanden i.p.v. 12 maanden aanlijnen:
Géén 12 maanden, maar 6 maanden per jaar honden aanlijnen rond een kleiner deel van de Grote Plas, is wat wij redelijk achten. Dus, van 1 april tot 1 oktober aanlijnen in het westelijke recreatiegebied, dat loopt van de wijk Clinckenburgh via de speelplekken voor kinderen tot en met de ligweiden/het evenemententerrein. Wél een permanent, algeheel verbod voor honden op dat deel van het pad, dat dwars door de kinderspeelzone gaat.
# Kleine Plas: 4 maanden i.p.v. 12 maanden aanlijnen:
Gebruik doornachtig struweel als routegeleider en barrière voor loslopende honden. Als de gemeente volhardt in haar onwil om dat toe te passen, dan is een aanlijnplicht in het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli een functioneel en aanvaardbaar alternatief op de helft van het verharde pad rond de Kleine Plas (zie Plattegrond B).
# 12 maanden per jaar zomervakantie?!
De gemeente wil graag meer recreanten naar het gebied lokken. Dat gaat zeker lukken met o.a. verbeterde paden, meer en leukere speelvoorzieningen, meer afwisseling in (natuurlijke) inrichting en eventueel de komst van een horecagelegenheid. Echter:  in de koudere jaargetijden recreëren de meeste mensen binnen en krimpt de recreantenstroom altijd drastisch. Waarom moeten wij óók in de herfst en winter onze honden aanlijnen? Zodat we samen met andere hondeneigenaren en -begeleiders door weer en wind onze rondjes aangelijnd kunnen wandelen?!
# De fabel van het vergrote losloopgebied
De gemeente spiegelt ons voor dat er veel meer loslooppaden dan ‘aanlijnpaden’ zijn. Voor het gemak gooit ze verharde paden, maai- en stuinpaden op één grote ‘losloop-hoop’. In Plattegrond A hebben wij de ‘padenbrij’ voor u opgelost. Overigens zijn de getekende maai- en struinpaden niet nieuw; ze zijn er nu ook al.
Wij slikken dat van 1 april tot 1 november op een groter stuk van de Grote Plas moet worden aangelijnd. Met als gevolg dat veel meer recreanten met loslopende honden zich concentreren in het overgebleven deel van het losloopgebied aan de oostzijde. Voor ons betekent dat dus veel minder rust en ruimte dan voorheen.
Als we onze rondjes met loslopende honden willen blijven lopen, kunnen we uitwijken naar maai- en struinpaden. Nu maar hopen op zoveel mogelijk droog weer en een mate van onderhoud, anders is er bijna niet door te komen.
In de herfst en winter is het nergens voor nodig om ons naar de maai- en struinpaden te verbannen, omdat we onszelf en onze honden de vrijheid en het plezier van loslopen gunnen.
# Sport- en spelroute honden (en de hardlopers dan?!)
Behalve het permanente aanlijngebod is er nog iets in het Definitief Ontwerp dat ons bovenmatig verbaast. Op pagina 33 staat een ‘hondenbootcamp’ ingetekend. Gebaseerd op ons advies…
Tja, het verhaal zit iets anders in elkaar. Binnen de Klankbordgroep hebben Platform Hondenvrienden en Loopgroep Oegstgeest samen een idee uitgewerkt voor een gecombineerde sport- en spelroute voor de off road-hardloper en de sportieve wandelaar met loslopende hond.
Tot onze grote verbazing en die van het bestuur van Loopgroep Oegstgeest, is er alleen een route voor ons overgebleven. Dit is zonder overleg of terugkoppeling gebeurd. Wat de gemeente ook niet in het Definitief Ontwerp vermeldt, is dat wij hebben gepleit voor veilige en duurzame toepassingen (i.v.m. houtrot, mosvorming, e.d.). Onze insteek: liever minder toestellen – of helemaal niets – als veiligheid en duurzaamheid niet worden gegarandeerd. Dit geldt zowel voor ons voor de hardlopers.
Voor alle duidelijkheid: de eventuele komst van deze route weegt voor ons op géén enkele manier op tegen het dreigende verlies van losloopgebied. De gemeente zit echter op het spoor: Niet zeuren, jullie krijgen er een hondenbootcamp en tweede hondenstrandje bij! De gemeente buit deze twee onderdelen in de beeldvorming ook ten volle uit.
U begrijpt echter dat we deze twee onderdelen met liefde uitruilen tegen behoud van al het huidige losloopgebied rondom beide plassen…! Daar zijn we ook altijd heel duidelijk in geweest.
# Tweede hondenstrandje
In de lente en zomer kunnen recreanten met loslopende honden bijna nergens terecht om echt te recreëren. Daarom is de Klink zo essentieel voor ons. Het huidige hondenstrandje is een trekpleister voor mens en hond, waar het dringen is bij mooi en warm weer.
Al in een vroege ontwerpfase heeft de landschapsarchitect aan de oostzijde een tweede stukje strand ingetekend. Wij hebben vervolgens gevraagd om daar ook een hondenstrandje van te maken om zo de recreatiedruk in dat gebied te spreiden. Daarnaast is het doel om mensen met loslopende honden in de drukkere jaargetijden z.s.m. van de westzijde (parkeerplaats) naar de oostzijde te lokken.
Wij zijn overigens heel blij met dit tweede hondenstrandje! Er is grote behoefte aan met mooier weer, het dient een duidelijk doel (doorstroming van ‘hondenpubliek’ richting de oostzijde in het drukke recreatieseizoen) én … het compenseert nooit het verlies aan losloopgebied.
# Zo weinig mogelijk afvalbakken en geen zakjeshouders (echt waar!)
Bij de presentatie van het Definitief Ontwerp vielen we bij dit onderwerp van onze stoel. Hoewel het gebied straks hoogstwaarschijnlijk veel meer bezoekers gaat trekken, gaat de gemeente niet heel veel meer afvalbakken neerzetten. Rondom de Kleine Plas is nu zelfs helemaal niets gepland. De ervaring leert dat een gebied schoner blijft met voldoende bakken en nog schoner wordt als er op strategische plekken (bij de ingangen) zakjeshouders aan palen vast zitten. Dat wil de gemeente echter niet, want “dan moeten we het ook doen in andere losloopgebieden”. Nu vinden we dat inderdaad een uitstekend idee, maar buiten dat, kan de gemeente best een onderbouwde uitzondering maken voor het enige grote recreatiegebied binnen haar grenzen.
Mist u nog een onderwerp of argument wat hier volgens u bij hoort, laat het ons vooral weten!

4. Vragenlijstje om uzelf van inspiratie en argumenten te voorzien:
– Waarom is de Klinkenbergerplas belangrijk voor u?
– Waarom is het wandelen met een loslopende hond bij de Klink belangrijk voor u?
– Als het losloopgebied bij de Klink halveert, kunt u dan makkelijk uitwijken naar een ander gebied met een vergelijkbare beleving?
– Wat vindt u van het voorgestelde permanente aanlijngebod?
– Wat zijn de gevolgen daarvan voor u en/of uw hond?

 

 

Advertenties