2007: Commissie BFT (Teylingen)

In de commissie Bestuur, Financiën en Toerisme van 6 december 2007 werd de toeristische en recreatievisie behandeld. Platform Hondenvrienden Teylingen vindt het belangrijk om daar in de toekomst bij betrokken te worden; net zoals andere belangengroeperingen.

Namens ons platform las Loes Stevens onderstaande tekst voor:

“Geachte leden van de commissie Bestuur, Financiën en Toerisme,

Namens Platform Hondenvrienden Teylingen, dat vorige maand is opgericht, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

De gemeente Teylingen hecht groot belang aan recreatie en toerisme. Het collegevoorstel ‘Visie op recreatie en toerisme’ staat vanavond op uw agenda. Om tot deze visie te komen, is er contact geweest tussen de gemeente, de politiek en vertegenwoordigers van allerlei doelgroepen, organisaties en verenigingen.

Tot de komst van ons platform bestond er in Teylingen geen ‘club’ van hondeneigenaren en -liefhebbers. Als gevolg daarvan heeft deze groep mensen helaas geen actieve rol gespeeld in het voortraject van deze visie. Dat is jammer.
We gaan er echter vanuit, dat we alsnog in deze rijdende trein kunnen plaatsnemen en in deze vergadering onze stem kunnen laten horen. Onze inzet is in de toekomst nauw betrokken te zijn bij de verdere uitwerking van het recreatie- en toeristische beleid van deze gemeente.

Misschien vraagt u zich af: wie zijn jullie dan? Wij zijn Sassenheimers, Voorhouters en Warmonders, die de handen ineen hebben geslagen voor de verbetering van het huidige hondenbeleid, waarin de losloopgebieden essentieel zijn voor het welzijn van honden. De kern van ons platform bestaat onder anderen uit: dierenartsen, een dierenartsassistente, een hondengedragstherapeut en degenen die de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij het hondenbeleid in elk van de drie dorpen. Wij worden gesteund door vele hondenbezitters en -liefhebbers in Teylingen.

Vanavond vraagt de Warmondse afvaardiging van ons platform speciaal uw aandacht voor het eiland Koudenhoorn, een prachtig recreatie- en natuurgebied binnen de gemeente Teylingen. Voor mensen met een hond vormt Koudenhoorn de enige plek in Warmond waar de hond mág loslopen. Daarnaast geven heel veel mensen aan te genieten van hun dagelijkse wandelingen met de hond over het eiland.

De Hondenvrienden willen dat Koudenhoorn ook in de toekomst toegankelijk blijft voor mensen met een hond. We willen voortzetting van de afspraken die in het verleden zijn gemaakt met de toenmalige gemeente Warmond, namelijk:

– Van 1 maart tot 1 oktober mogen honden loslopen in het losloopgebied. Daarbuiten moeten ze aangelijnd zijn. Op die manier kunnen hond en mens toch genieten van hun ‘rondje Koudenhoorn’. Verboden terrein voor honden is: het zandstrand, het stiltegebied (aan de rechterkant van het eiland, dat met hekken is afgeschermd van de rest van het eiland) en het wandelpad tussen de moestuinen en de Leede (bereikbaar via de zogenoemde Jan van Egmond-brug. Dit is het eerste bruggetje rechts van de toegangsbrug naar het eiland).
– Van 1 oktober tot 1 maart mogen de honden op Koudenhoorn loslopen met uitzondering van twee plekken: het stiltegebied en het wandelpad tussen de moestuinen en de Leede.

Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

– Een eigenaar (of begeleider) is verantwoordelijk voor de hond en zijn gedrag;

– Eigenaren/begeleiders van honden dienen hondenpoep altijd op te ruimen;

– Wij zijn voor handhaving van de opruimplicht. We verwachten dat regelmatig controleren (in combinatie met verbeteringen, zoals meer bakken) tot minder hondenpoep op het eiland leidt;

– Iedere hondenbezitter en/of -uitlater opruimmateriaal bij zich dient te hebben zodat hij/zij niet afhankelijk is van de aanwezigheid van zakjes bij een bak. Tegelijkertijd constateren we dat de aanwezigheid van een zogeheten depodog-bak met zakjes tot meer opruimen van hondenpoep leidt. Koudenhoorn is daarvan een voorbeeld. Sinds enige tijd hangt er zo’n bak met zakjes aan de paal van het informatiepanel en sindsdien ligt er veel minder hondenpoep op het eiland. Ook pleiten we ervoor om het aantal gewone afvalbakken op het eiland op peil te houden en niet, zoals nu, te verminderen na het recreatieseizoen.

Zoals u wellicht weet, werkt de gemeente aan een herziening van het hondenbeleid. Binnenkort bieden we het college en de gemeenteraad een eigen notitie aan met daarin suggesties voor verbetering van het hondenbeleid.

Wat Koudenhoorn betreft, vinden wij het belangrijk dat diverse vormen van recreatie (waarbij mensen die met een hond op pad zijn, ook recreëren) in goede harmonie met elkaar kunnen samengaan. Daarom hebben wij contact gezocht met de eigenaar van Snackbar ’t Joppe, Kinderboerderij De Kloosterhof (als beheerder van de paardenweiden), Moestuinvereniging Koudenhoorn en de Zeeverkenners Anaconda. Degenen met wie wij hebben besproken, zijn allen van goede wil en steunen ons pleidooi om bovengenoemd beleid voort te zetten. Met de Vogelwerkgroep Teylingen zijn wij nog in overleg.

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht.”

Advertenties